icon

Bize Ulaşın!

0(216) 416 77 88
Kanada´da Lise Eğitimi

Kanada´da Lise Eğitimi

Kanada’da okullar devlet tarafından finanse edilir ve eyaletler bazında yönetilen okulların çok güçlü bir eğitim sistemi vardır. Edebiyat, matematik ve bilim alanlarında akademik anlamda ciddi başarılı olan Kanada’da eğitime bütçe harcayan ülkelerin başındadır. Dolayısıyla Kanada’da ilk veya  orta öğretimi okuyan bir öğrencinin aldığı eğitimle dünya çapındaki bir üniversiteye yerleşme şansı  oldukça yüksektir.

Kanada’da zorunlu eğitim 12 yıl sürer. Eğitime başlama yaşı 6’dır.

 Biraz daha sayılarla değinecek olursak;

- İlk öğretim: Ana sınıfı -8. Sınıf aralığı (6 yaş ile 14 yas arası)

- Lise: 9. Sınıf -12. Sınıf aralığı (14 yaş ile 18 yaş arası)

8. sınıfı bitiren öğrenciler lise eğitimine devam ederler. Sınıfların yaş aralıkları aşağıdaki gibidir,

Sınıf 9 (yaş aralığı 14–15)

Sınıf 10 (yaş aralığı 15–16)

Sınıf 11 (yaş aralığı 16–17)

Sınıf 12 (yaş aralığı 17–18)

Sadece Quebec’de orta öğretim 5 yıl sürer.

Öğrenciye ilkokulda edebiyat, matematik, sosyal bilimler, bilim, sağlık, beden eğitimi, sanat ve ikinci dil eğitimi verilirken ortaokulda öğrenciye  seçmeli dersler sunuluyor. Dolayısıyla öğrencinin  ilkokuldaki yönelimine göre orta öğretimde alacağı dersler değişim gösterebiliyor.

Kanada’da eyaletlerin kendi içinde eğitim sistemini yöneten ve kontrol eden bakanlıkları  ve departmanları  bulunduğu için zorunlu eğitim veren özel veya devlet okulları bulundukları bölge veya eyaletin bakanlığı tarafından denetlenir. Bu nedenle her ilk ve orta öğretim kurumunda o bölgenin bakanlığı; bölgenin ihtiyaçlarına, coğrafi ve tarihi yapısına, dil ve kültürüne göre ders programları ve müfredatlar belirler. Hal böyle olmasına  rağmen farklı eyaletlerdeki öğrencilerin aldıkları akademik eğitimin kalitesi fazla farklılık göstermemektedir.

Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick (Fransızca), Newfoundland ve Labrador, Nova Scotia, Northwest Territories, Nunavut, Ontario ve Yukon’da 12 yıllık zorunlu  eğitimi tamamlayan öğrenciler genellikle üniversiteye gitmeden önce iki yıl daha eğitim alır. Québec’te ise post-orta öğretim eğitimi olan ve iki yıl süren CEGEP (Collège d’enseignement général et professionnel) eğitimi verilmektedir. New Brunswick (İngilizce), Prens Edward Adası ve Saskatchewan’da zorunu eğitimi tamamlayan  öğrenciler ya direkt üniversiteden eğitim hayatına devam edebilir ya üniversite/ kolej öncesi eğitimi almak için post-orta eğitim alır   ya da direkt çalışmaya başlayabilir.

Kanada’da liselerin hemen hemen çoğunda  IB (Uluslar arası Bakalorya ) yeterliliğine hazırlık programları yer alır. Eğitim yılı çoğunda iki dönem olmakla birlikte , eylülde başlar  ve haziranda sona erer. Yabancı öğrenciler için yüksek kontenjanı bulunan bu okullarda  genellikle en az bir yıllık öğrenci kabul edilse de dönemlik kabul yapan kurumlar da vardır.

Kanada’da  devletin finansal destek sağladığı okullarda yabancı öğrenciler için de kontenjan bulunmaktadır.Bu okula giden öğrenciler genellikle aile yanında konaklar. Bazı devlet okulları kabul edeceği yabancı öğrencinin çok  iyi derecede eğitim dili yeterliliğinin olmasını isterken  bazı okullar hazırlık sınıfı açarak eğitim öncesi dil eğitimi verip istenen yeterliliğe öğrenciyi eriştirmektedir.

Eğitim kalitesi yüksek olan bu okullarda ders dışı aktiviteler okulun  bulunduğu bölgeye göre farklılık göstermektedir.Devletin belirlediği ders programlarına bağlı kalan devlet okullarına kayıt koşullarını  devletin o eyaletteki eğitim otoritesi belirlemektedir.

Bu okullarda eğitim ücreti yıllık 10.000 ila 23.000 Kanada Doları arasında değişmektedir. Öğrencinin Kanada’da ev yaşamını  göreceği , aile sıcaklığını hissedip, konuşma dilini geliştireceği aile yanı konaklama ücreti de aylık 600 Kanada Dolarından başlar ve eyaletlere göre değişkenlik gösterir. Bu ücretlere 1000 Kanada Doları kadar sağlık sigortasının da ekleneceğini belirtmekte fayda var.

Bağımsız kuruluşlar tarafından finanse edilen özel okulların çoğu bulunduğu bölgedeki Eğitim Bakanlığına bağlıdır  ve bakanlığın  belirlediği müfredata uyma zorunluğu vardır . Fakat bazı bölge ve eyaletlerde Eğitim Bakanlığı okulların bağımsız müfredatlar uygulamasına  izin vermektedir. Bağımsız müfredat uygulayabilen okullar genelde köklü kurumlardır  ve mezunları iki dilli diploma alırlar. Ayrıca bu okullarda sınıf mevcut sayısı çok daya azdır.

Özel okulların çoğunda konaklama imkânı bulunmaktadır. Fakat istenirse  aile yanında konaklama seçeneği de sunulmaktadır. Öğrenciye bağımsızlık ve kendine güven aşılayan yatılı okullar genelde devlet okullarına göre daha büyük bir yerleşke içinde konumlanmıştır ve eğitim hayatının  yanı sıra öğrenciye  spor aktivitelerine ve ders dışı sosyal aktivitelere katılmasına da olanak sağlamaktadır Hatta  bu aktivitelerde yer alıp  dünya çapında başarılar elde eden öğrenciler bulunmaktadır. Eğitim ile birlikte  yatılı konaklama ücretleri yıllık 35.000 ila 65.000 Kanada Doları arasında değişen özel okullarda yabancı öğrencilere  her yıl için yüksek kontenjan sayısı ayrılmaktadır.

Kanada’da 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan  öğrenciler dünyanın her yerinde üniversite ya da kolej okumak için yeterli denkliğe sahip oluyorlar. Kanada  ve Kuzey Amerika’da dünya çapında üniversitelerde eğitim hayatına  devam etme şansı artıyor. Liseden üniversiteye direkt geçiş kolay  olmamakla birlikte ancak başarılı öğrenciler kolaylıkla üniversite ve kolejlerden kabul alabiliyor.

Kanada billingual bir ülke olduğu için İngilizce ve Fransızcanın ana dil olarak kullanıldığı ülkede İngilizce eğitim alan öğrenciler Fransızcayı, Fransızca eğitim alan öğrenciler İngilizceyi ikinci dil olarak zorunlu eğitim döneminde öğrenebiliyor. Böylece öğrenciler henüz üniversiteye başlamadan İngilizce ve Fransızcayı çok iyi seviyede öğrenmiş oluyor.

Kanada’da ortaöğretim eğitimi almanın avantajlarını belirtecek olursak;

- Yaşam kalitesi çok yüksek

- Çok güvenli bir ülke.Ülkede nerdeyse hiç suç işlenmemekte.

- Ülkede doğa koruma bilinci çok yüksek,

- İnsanlar çok eğitimli, okuma oranı çok yüksek

- Ülke yabancılara çok alışkın hatta diğer ülkelerden insanların gelmesini farklılığı bir zenginlik olarak görmekteler ve bundan çok memnunlar. Dolayısıyla kendinizi yabancı olarak hissetmiyorsunuz

- En önemli husus ülkenin eğitim sistemi çok kaliteli ve burdan aldığınız eğitimle dünya çapında denkliği olan bir lise diplomasına sahip oluyorsunuz.

Lise eğitimi için başvuru koşulları ise şöyledir;

Okulların  başvuru koşulları ayrı olmakla birlikte, başvurular direk okula yapılmaktadır. Genel olarak istenenler şöyledir;

1. )Başvuru ücreti

2.) Referans mektubu

3.) Öğrencinin okuduğu okuldan transkript ve ders dökümü

4.) Neden Kanada’da lise eğitimi almak istediğinden bahsettiği motivasyon mektubu

5.) Öğrencinin dil seviyesini gösteren resmi yeterlilik belgesi

6.) Ailenin yazdığı bir sorumluluk ve izin mektubu

Okul başvuruya onay verdiğinde ise vize süreci başlıyor. Öğrencinin uzun dönemli vize alması gerekiyor.

 

 

 

 

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.

Gönderiliyor...